Müügipileti hinnad avalikul üritusel


Müügipileti hinnad avalikul üritusel
(1) Kehtestada avalikul üritusel müügipileti hinnaks:
1) toitlustajatele ja lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni
6% mahust) müüjatele 200 (kakssada) eurot üks müügikoht -ühe päeva müügipilet;
2) toitlustajatele ja lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni
6% mahust) müüjatele 300 (kolmsada) eurot üks müügikoht -kahe päeva müügipilet;
3) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 50 (viiskümmend) eurot üks müügikoht- ühe päeva
müügipilet;
4) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 70 (seitsekümmend) eurot üks müügikoht- kahe
päeva müügipilet;
5) atraktsioonid 50 (viiskümmend) eurot;
6) kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 15 (viisteist) eurot;
7) kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 25
(kakskümmend viis) eurot;
8) kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 40 (nelikümmend) eurot;
9) müügipiletiga kaasneb toitlustajale 4 (neli) tasuta pääset ning teistele kauplejatele 2 (kaks)
tasuta pääset.
(2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest:
1) üks päev 15 (viisteist) eurot müügikoha kohta;
2) kaks päeva 25 (kakskümmend viis) eurot müügikoha kohta.

Müügipileti eest tasumine
(1) Müügipileti hind tasutakse sularahas linnavalitsuse kassasse või avalikul üritusel
linnavalitsuse poolt selleks volitatud isikule;
(2) Müügipileti eest on võimalik tasuda ülekandega linnavalitsuse arvelduskontole
EE252200221011939622 (Swedbank AS). Makse selgituseks tuleb märkida avaliku ürituse puhul ürituse
kuupäev ja avaliku ürituse nimetus, kaubagrupi nimetus ning müügikoha suurus.

Müügipileti hinna kehtestamine (pdf)