Laadamüügi info


Info Sõbralaadal kauplejatele:

• Sõbralaadal toimub laat, kus kaubeldakse käsi- ja kunstitöödega, eestimaise toidu ja joogiga, aiasaadustega, taimedega ning kõigega, mis on ise tehtud ja kasvatatud, ehtne ning kodumaine, turukaubaga kaubitsejatele laadal kohti välja ei anta.
• Sõbralaadal kauplemiseks tuleb täita siin lehel olev broneerimisankeet ning  tasuda Kunda Linnavalitsuse poolt esitatav arve (ülekandega või kohapeal)
• Eelregistreeritud kauplejal on laadal loomulikult eelistatud asukohaga müügipind.
• 09. juulil hakatakse müügikohti jagama Kunda rannas kell 07.00.
• Laadamüük toimub laupäeval, 09. juulil kell 10-19 (võib ka kauem kaubelda) ja pühapäeval, 10. juulil kell 10-15.
• Kauplejate paigutuse vastavalt tootegruppidele määrab korraldaja.
• Toidukaupade müüjad peavad omama veterinaar- ja toiduameti vastavat tunnistust ning täitma teavitamise avalduse.
• Kaupleja vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
• Palume kauplejatel võimalusel riietuda rahvuslikku või oma kaubagruppi reklaamivasse temaatilisse rõivastusse.
• Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest müügi ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
• Sõbralaat toimub iga ilmaga.
• Info ja küsimustele vastused saab Sõbralaada üldinfo laat@kunda.ee
• Laadapäeval müügiplatside korraldus.

Korraldaja jätab endale õiguse keelduda müügipileti väljastamisest.


Müügipileti hinnad avalikul üritusel
(1) Kehtestada avalikul üritusel müügipileti hinnaks:
1) toitlustajatele ja lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni
6% mahust) müüjatele 200 (kakssada) eurot üks müügikoht -ühe päeva müügipilet;
2) toitlustajatele ja lahja alkoholi (õlu ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed joogid kuni
6% mahust) müüjatele 300 (kolmsada) eurot üks müügikoht -kahe päeva müügipilet;
3) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 50 (viiskümmend) eurot üks müügikoht- ühe päeva
müügipilet;
4) väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 70 (seitsekümmend) eurot üks müügikoht- kahe
päeva müügipilet;
5) atraktsioonid 50 (viiskümmend) eurot;
6) kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 15 (viisteist) eurot;
7) kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 25
(kakskümmend viis) eurot;
8) kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 40 (nelikümmend) eurot;
(2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest:
1) üks päev 15 (viisteist) eurot müügikoha kohta;
2) kaks päeva 25 (kakskümmend viis) eurot müügikoha kohta.

Müügipileti eest tasumine
(1) Müügipileti hind tasutakse sularahas linnavalitsuse kassasse või avalikul üritusel
linnavalitsuse poolt selleks volitatud isikule;
(2) Müügipileti eest on võimalik tasuda ülekandega linnavalitsuse arvelduskontole
EE252200221011939622 (Swedbank AS). Makse selgituseks tuleb märkida avaliku ürituse puhul ürituse
kuupäev ja avaliku ürituse nimetus, kaubagrupi nimetus ning müügikoha suurus.

Müügipileti hinna kehtestamine (pdf)