Laadamüügi info


Info Sõbralaadal kauplejatele

Sõbralaadal toimub laat, kus kaubeldakse käsi- ja kunstitöödega, eestimaise toidu ja joogiga, aiasaadustega, taimedega ning kõigega, mis on ise tehtud ja kasvatatud, ehtne ning kodumaine, turukaubaga kaubitsejatele laadal kohti välja ei anta.

Sõbralaadal kauplemiseks tuleb täita siin lehel olev broneerimisankeet mille alusel esitab Viru-Nigula Vallavalitsus arve.

 • Eelregistreeritud kauplejal on laadal loomulikult eelistatud asukohaga müügipind.
 • 10. juulil hakatakse müügikohti jagama Kunda rannas kell 07.00.
 • Laadamüük toimub laupäeval, 10. juulil kell 10-15 (võib ka kauem kaubelda)
 • Kauplejate paigutuse vastavalt tootegruppidele määrab korraldaja.
 • Toidukaupade müüjad peavad omama veterinaar- ja toiduameti vastavat tunnistust ning täitma teavitamise avalduse.
 • Kaupleja vastutab oma müügikoha, toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Palume kauplejatel võimalusel riietuda rahvuslikku või oma kaubagruppi reklaamivasse temaatilisse rõivastusse.
 • Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest müügi ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
 • Sõbralaat toimub iga ilmaga.

Korraldaja jätab endale õiguse keelduda müügipileti väljastamisest.

Müügipileti hinnad avalikul üritusel

 • toitlustajatele ja lahja alkoholi (vastavalt alkoholiseadusele) müüjatele 350 (kolmsada viiskümmend) eurot üks müügikoht – ühe päeva müügipilet;
 • lahja alkoholi (vastavalt alkoholiseadusele) müüjatele 300 (kolmsada) eurot üks müügikoht – ühe päeva müügipilet;
 • väiketoitlustajatele (jäätis, pirukad jms) 75 (seitsekümmend viis) eurot üks müügikoht – ühe päeva müügipilet;
 • atraktsioonid 100 (sada) eurot;
 • kauplejale kuni 3 (kolm) müügimeetrit (väike koht) 25 (kakskümmend viis) eurot;
 • kauplejale 3-6 (kolm kuni kuus) müügimeetrit (keskmise suurusega koht) 45 (nelikümmend viis) eurot;
 • kauplejale üle 6 (kuue) müügimeetri (suur koht) 60 (kuuskümmend) eurot;
 • müügipiletiga kaasneb toitlustajale 4 (neli) tasuta pääset ning teistele kauplejatele 2 (kaks) tasuta pääset.
 • (2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest üks päev 25 (kakskümmend viis) eurot müügikoha kohta.